ارگونومی و آنتروپومتری در تناسب انسان و کار

20 تومان

این پاورپوینت در مورد ارگونومی و آنتروپومتری در تناسب انسان و کار در 315 اسلاید می باشد

دسته: ,

ارگونومی و آنتروپومتری در تناسب انسان و کار

ارگونومي

واژه ارگونومي تلفيقي از دو واژه يوناني (ergo) بمعني كار و (nomies)

•واژه یونانی، ارگو به معنی کار و نوموس قانون و قاعده ایجاد
 
•انسان و محیط پیرامون آن

عملكرد كلي انسان بصورت مدل يك سيستم پردازش اطلاعات از چهار زير سيستم تشکيل مي شود:

 زير سيستم حسي انرژيها را از محيط فيزيكي اطراف دريافت نموده و آنرا به كدهاي قابل فهم براي مغز تبديل مي كند.
 زير سيستم پردازش اطلاعات بر مبناي اطلاعات ذخيره شده و سيگنالهاي حاصله الگوي اطلاعات را شناخته و تصميم گيري مي كند و عكس العمل مناسب را بر مي گزيند.
 زير سيستم ذخيره اطلاعات را بصورت بلند مدت وكوتاه مدت نگهداري مي كند.
 زير سيستم مسئوليت اطلاعات پردازش شده را بصورت حركات بدن ، چشمها ، صحبت ،و . . . تبديل مي كند.

•آنچه در محیط اثر سوء بر سلامتی (روحی-جسمی) انسان دارد، موردمطالعه و در صورت امکان حذف شود.
 
آنتروپومتري از دو كلمه يوناني آنترو بمعني انسان و متريك بمعني اندازه گيري تشكيل شده و تعريف آن اندازه گيري سيستماتيك بدن با استفاده از وسايل اندازه گيري مي باشد.

آنتروپومتري در دو مورد كاربرد دارد، اول متناسب ساختن طراحيها با ابعاد بدن انسان جهت راحتي بيشتر و دوم استاندارد نمودن ابزارها، ماشين آلات و غيره.

ارگونومی و آنتروپومتری در تناسب انسان و کار

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

315

فرمت فایل اصلی

pptx

تعداد مشاهده

1355مشاهده