اسکیس محله از کتاب صدیق

تومان

31 اسکیس مهم از کتاب اسکیس طراحی شهری صدیق

اسکیس محله از کتاب صدیق

31 اسکیس مهم از کتاب اسکیس طراحی شهری صدیق
اسکیس محله ،مرکز محله ،ورودی ،میدان ،راسته و… برای کسانی که به این کتاب دسترسی ندارند این اسکیس های از بین اسکیس های کتاب انتخاب و با کیفیت بالا اسکن شده اند.

اسکیس محله از کتاب صدیق

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

31

فرمت فایل اصلی

pdf

تعداد مشاهده

7929مشاهده