اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم

تومان

اقدام پژوهي چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقويت کنم براي همه مقاطع ابتدايي – 13 صفحه

اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم

اقدام پژوهي چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقويت کنم – براي همه مقاطع ابتدايي – 13 صفحه

مقدمه :3
توصيف وضعيت موجود. 3
گردآوري اطلاعات (شواهد 1)4
تجزيه و تحليل اطلاعات… 4
خلاصه يافته هاي اوليه. 4
اصول و مباني املا.. 4
املا و انواع آن.. 5
روش تدريس املا.. 6
نكات برجسته روش آموزش املاي فارسي :6
گام اول , انتخاب متن :7
گام دوم. 7
گام سوم. 8
گام چهارم. 8
راههاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعيف… 8
چگونگي اجراي راه جديد. 9
گرد آوري اطلاعات ( شواهد 2 )10
نتيجه گيري.. 11
منابع و ماخذ. 13

اقدام پژوهی چگونه توانستم درس املا را در دانش اموزان تقویت کنم

توضیحات تکمیلی

حجم فایل

29کیلوبایت

تعداد مشاهده

1317مشاهده