بررسی الگوریتم های ژنتیک

25 تومان

بررسی الگوریتم های ژنتیک- الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کنند.الگوریتم های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک های پیش بینی بر مبنای رگرسیون هستند.همان طور ساده،خطی وپارامتری یک گفته می شود،

بررسی الگوریتم های ژنتیک

پژوهش و تحقیق الگوریتم های ژنتیک
فهرست مطالب

چکیده موضوع
مقدمه
الگوریتم ژنتیک چیست
ایده اصلی
الگوریتم ژنتیک ….
سود و کد الگوریتم
روش های نمایش
روش های انتخاب
روش های تغییر
نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک…
نقاط ضعف الگوریتم های ژنتیک.
نمونه هایی از کاربردهای الگوریتم های ژنتیک در دنیای امروز
یک مثال ساده با جزئیات
هایپر هیوریستیک

چکیده

الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می کنند.الگوریتم های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک های پیش بینی بر مبنای رگرسیون هستند.همان طور ساده،خطی وپارامتری یک گفته می شود،به الگوریتم های ژنتیک می توان غیر پارامتریک گفت.

مختصراً گفته می شود که الگوریتم ژنتیک (یا GA) یک تکنیک برنامه نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند.مسئله ای که باید حل شود ورودی است و راه حلها طبق یک الگو کد گذاری می شودومتریک که تابع fitness هم نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می کندکه اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می شوند.

کلاً این الگوریتم ها از بخش های زیر تشکیل می شوند :

تابع برازش – نمایش – انتخاب – تغییر

که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.

بررسی الگوریتم های ژنتیک

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

40

فرمت فایل اصلی

Rar-Zip-Docx

تعداد مشاهده

1337مشاهده