بررسی نقش ایلات و گروه‌های قومی در تحولات عصر قاجاریه

تومان

تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان پر از داستان‌های کشورگشایی، جنگ و کشمکش‌های پادشاهان است.

بررسی نقش ایلات و گروه‌های قومی در تحولات عصر قاجاریه

مقاله بررسی نقش ایلات و گروه‌های قومی در تحولات عصر قاجاریه
قالب: Word
تعداد صفحات: 30
مقدمه
تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان پر از داستان‌های کشورگشایی، جنگ و کشمکش‌های پادشاهان است. هر گاه قوم یا ایلی توان نظامی و قدرت پیدا می‌کرد، در صورت پیروزی، جامعه ایران شاهد انتقال قدرتی ناخواسته و تحمیلی بود. این روند در سراسر تاریخ ایران وجود داشته است؛ گویی مردم ایران با این فرایند، خو گرفته بودند. هر پادشاه پس از به قدرت رسیدن، تمام همت خود را صرف فرونشاندن آشوب و جنگ‌های داخلی و سرکوب ایلات و اقوام مختلف می‌کرد تا کسی دعوی حکومت نداشته باشد. گاه پادشاهان جهت ثبات تاج‌وتخت خودشان، بین ایلات، اختلاف و نزاع به راه می‌انداختند. نتیجه آنکه توان اقوام، صرف جنگ با یکدیگر می‌شد و از دعوی حکومت غافل می‌شدند.
پیامدهای این اوضاع، ناامنی و بی سروسامانی، ظلم و ستم و بی‌ثباتی بوده است. علاوه بر آن، جنگ‌های داخلی که خانمان‌سوز بود، زندگی عادی مردم را دچار اضطراب و ناامنی می‌کرد. بیدادگری و ستم بیش از اندازه پادشاهان از سوی دیگر، جامعه را زیر فشار قرار می‌داد. این اوضاع، فرهنگ ویژه­ای را در جامعه ایران شکل داد و پیامدهای آن در رفتارهای اجتماعی، اثرات نامطلوبی بر جای گذاشت که مانع از رشد و توسعه کشور ما شده است؛ لذا مطالعه و بررسی جامعه شناختی تأثیر ایلات و عشایر به تغییرات اجتماعی در دوره‌های تاریخی می‌تواند راهگشای تجزیه و تحلیل مدارها و موانع توسعه در کشورمان باشد.

فصل اول: کلیات
بیان مسئله (ضرورت طرح و تدوین مسئله)
مطالعه تاریخ ایران و بررسی آن، ما را به این مسئله رهنمون می‌شود که جامعه ایران در اعصار گذشته، جامعه‌ای دینی و عشایری بوده و فرهنگ ایل و عشایر در رگه‌ها و ریشه‌های تاریخی کشور رسوخ کرده و تأثیر به سزایی در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته است.
به‌ طور کلی، نقش گروه‌های قومی و ایلات در شکل‌گیری حکومت‌ها، انحلال و یا استواری آن در کشور را نمی‌توان نادیده گرفت و عصر قاجاریه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین، دخالت مستقیم عشایر و ایلات در تغییرات سیاسی و اجتماعی این سلسله در این پژوهش، محور بحث قرار دارد و به عنوان موضوع پژوهش از دیدگاه مردم‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پیشینه تحقیق
در پرتو بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که کتاب‌ها و سفرنامه‌هایی در زمینه عصر قاجار وجود دارد، اما بیشتر دید تاریخی در آن لحاظ شده و از دیدگاه مردم‌شناسی و جامعه‌شناختی، بررسی و شکافته نشده است. در این پژوهش، کوشش بر آن است که عناصر و عوامل این دوره از تاریخ، از دید مردم شناختی مورد تحلیل قرار گیرد.

بررسی نقش ایلات و گروه‌های قومی در تحولات عصر قاجاریه

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

30

فرمت فایل اصلی

docx

تعداد مشاهده

2169مشاهده