تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

27 تومان

تعداد صفحات انگلیسی 27 صفحه (6910 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 23 صفحه

تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

نمونه ترجمه

تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان منافع زیادی برای مدیران بهداشت و درمان و همچنین شرکتهای بیمه دارد. مطالعات کمی به بررسی چگونگی سرمایه گذاری بر اثربخشی و کیفیت و یا اینکه آیا سطح سرمایه گذاری در فناوری بهینه تاثیری بر هدایت مطلوب آن میگذارد، صورت گرفته است. تصمیم گیرندگان در مورد مراقبتهای بهداشتی شگفت زده می شوند وقتی رابطه جایگزینی بین پیگیری اثربخشی عملیاتی بیمارستان و کیفیت را می بینند. مطالعه ما شامل تجزیه و تحلیل 2 مرحله خود راه انداز DEA از 187 بیمارستان ایالات متحده برای بیش از 2 سال اثر مستقیم سرمایه گذاری IT بر کیفیت خدمات و اثر تعدیل کننده کیفیت بر اثربخشی عملیاتی است. ……………….

تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

27

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

912مشاهده