ضوابط محله بخش کاربری

تومان

فایل ضوابط محله بخش کاربری بصورت 7 صفحه ورد می باشد.

ضوابط محله بخش کاربری

فایل ضوابط محله -بخش کاربری بصورت 7 صفحه ورد می باشد.
بعنوان مثال
2. حداقل مساحت تفکیک اراضی در مرکز محله 1000 متر مربع است.(ص243)
یک صفحه از فایل پیوست شده 

ضوابط محله بخش کاربری

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

7

فرمت فایل اصلی

doc

تعداد مشاهده

1391مشاهده