طرح توسعه راهبردی CDS بافت قدیم یزد

تومان

پاورپوینت طرح توسعه راهبردی CDS بافت قدیم یزد بصورت 40 اسلاید پاورپونت با فرمت PDF

طرح توسعه راهبردی CDS بافت قدیم یزد

پاورپوینت طرح توسعه راهبردی CDS بافت قدیم یزد بصورت 40 اسلاید پاورپوینت با فرمت PDF
تحقیق حاضر مشتمل بر 4 فصل است که فرایند تهیه آن به قرار زیر است:
گام اول : گرد آوري و تدوین مبانی نظري در خصوص موضوع پروژه
گام دوم : انجام مطالعات بخشی و حصول شناخت در ابعاد مختلف کالبدي ،
اجتماعی – فرهنگی ، اقتصادي ، زیست محیطی ، جمعیتی ، مدیریتی
SWOT گام سوم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شناخت و ارائه جداول
گام چهارم : مطالعه اسناد فرادست
گام پنجم : تهیه چشم اندازها و اهداف کلان و خرد توسعه بافت قدیم یزد
گام ششم : تدوین راهبردهاي طرح
گام هفتم : تدوین ساز و کار اجرایی راهبردها )در قالب سیاست ها و اقدامات اجرایی
گام هشتم : ارائه طرح و برنامه براي یکی از راهبردهاي مطرح شده و اجرایی کردن آن

طرح توسعه راهبردی CDS بافت قدیم یزد

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

40

فرمت فایل اصلی

pdf

تعداد مشاهده

704مشاهده