مجموعه آموزشی سموم کشاورزی و نحوه استفاده(کامل)

تومان

معرفی و آموزش استفاده از حشره کش ها آفت کش ها قارچ کش ها و علف کش ها

مجموعه آموزشی سموم کشاورزی و نحوه استفاده(کامل)

کامل ترین مجموع معرفی و آموزش استفاده از تمامی حشره کش ها آفت کش ها قارچ کش ها و علف کش ها به همراه جداول اختلاط سموم

برخی سرفصل ها

-سموم کاربامات
-سموم فسفره
-سموم گیاهی
-سموم شبه نیکوتینی
-سموم هورمونی و شبه هورمونی
-معرفی و نحوه استفاده از تمامی قارچ کش های موجود در ایران
-معرفی و نحوه استفاده از حشره کش های مهم مورد استفاده در دنیا
-معرفی کامل علف کش ها و علف های هرز مورد استفاده
-لیست کامل نماتد کش ها به همراه معرفی کامل نحوه و میزان استفاده از آنها
-سم شناسی شیمیایی آفت کش ها و علف کش ها
-سم شناسی شیمیایی قارچ کش ها و جونده کش ها
-ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻓﺎت، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺎورزي، ﺳﻤﻮم و روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ
-لیست کامل سموم جدید و پرمصرف ایران+نحوه صحیح محاسبه میزان استفاده
-لیست سموم مجاز و غیر مجاز در ایران
-مبانی سم شناسی برای آماتور ها و تازه کاران
-جداول تایید شده اختلاط سموم
-آشنایی کامل با علف های هرز ایران و معرفی سموم علف کش کارامد

کامل ترین مجموعه آموزشی سموم کشاورزی در ایران

مجموعه آموزشی سموم کشاورزی و نحوه استفاده(کامل)

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

500

فرمت فایل اصلی

rar

تعداد مشاهده

4682مشاهده