کتاب IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level ویرایش 2017

تومان

کتاب IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level ویرایش 2017

کتاب IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level ویرایش 2017

…………………..
کتاب IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level ویرایش 2017

نویسنده: Ryan Thomas Higgins

سال انتشار: 2017 (نسخه جدید)

فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 88 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

فهرست مطالب کتاب:

Section 1 – IELTS Writing Task 2 basics

What is required on the IELTS Writing exam?
What is an essay?
Interpreting Task 2 essay questions
The thesis

Section 2 – Building an essay
How to write an introduction paragraph
Coherence and Cohesion
How to write supporting paragraphs
How to write a conclusion paragraph
Cohesion at the essay level
The delicate nature of concession
How to write a discussion essay

Section 3 – Applying argument or discussion structure to alternative question types
Advantage and disadvantage questions
Cause and effect/problem and solution questions 
Double action questions
Frequently asked questions
Review
About the author

…………………..

کتاب IELTS Academic & General Task 2. How to Write at a Band 9 Level ویرایش 2017

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

88

فرمت فایل اصلی

pdf

تعداد مشاهده

2209مشاهده